NEIVAL

A+ R A-

Llenguatge

  • Què és la logopèdia?
  • Com funciona la logopèdia integrativa
  • En què consisteix la reorganització neurofuncional?
  • A qui va dirigit?
  • Durada de la teràpia
  • Sessions
  • Programa d'integració dels reflexes primitius

La logopèdia és la disciplina que estudia o tracta la prevenció, avaluació i tractament dels processos de comunicació, podent manifestar-se a través de la veu, la parla, el llenguatge, l’audició i les funcions orofacials, tant en la població infantil com en l’adulta.

 

L’enfoc que realitzem des de Neival és des d’una perspectiva integrativa i globalitzada .  Tractem i entenem la persona com un tot, no quedant-nos en els símptomes que aparentment observem, sinó que els explorem des d’una vessant de funcionament i organització de la persona.

La logopèdia integrativa, a més a més, té en compte el desenvolupament global de l’individu, el seu nivell maduratiu i l’organització neurofuncional.

Sovint, els símptomes no són la causa de la seva dificultat sinó la conseqüència, i cal detectar i corregir l´origen d´aquesta. La nostra funció, és crear les bases prèvies necessàries per adquirir  el llenguatge, el pensament i els aprenentatges . A partir d’optimitzar les vies sensorials.

La Logopèdia Integrativa basant-se en aquest principi, té com a proposta terapèutica la Reorganització Neurofuncional o Mètode Padovan.

Tots els infants es desenvolupen passant per diverses etapes evolutives, aquestes impliquen la maduració del Sistema Nerviós, que adquireix una organització cada vegada més complexa.

L’arrossegament, el gateig, el caminar o les primeres paraules són indicadors d’aquests recorregut. Cada etapa suposa una millor coordinació dels sistemes sensorials i motors i ens preparen per passar a l’estadi posterior.

La teràpia de Reorganització Neurofuncional o Mètode Padovan que proposa la logopèdia integrativa  recapitula els principals estadis neuroevolutius, d’aquesta manera, el nen adquireix noves habilitats que són el reflex d’una organització  neuronal més complexa i més eficient. Es treballa especialment l’activació i inhibició  de circuits neuromotors i la dissociació de segments corporals. Tanmateix s’emfatitza en les funcions neurovegetatives orals: respiració, succió, masticació i deglució. Arribant a la precisió que requereix la maduració d’aquestes funcions ja que són part del seu desenvolupament motriu i requereixen una gran precisió degut a l’espai reduït en què es troba.

Neival està especialitzat en l’aplicació de la Reorganització Neurofuncional en aquests camps:


-     Nens amb dificultats de parla i/o llenguatge.
-     Problemes d’aprenentatge de lectoescriptura, dislèxia i dificultats d’aprenentatges
-     Dificultats i/o retards psicomotrius/maduratius.
-     Adults que vulguin millorar la seva capacitat de comunicació i expressió oral.
-     Pacients amb alteracions neurològiques com afàsies, paràlisis cerebral o ictus.
-     Pacients amb alteracions en el desenvolupament com retard generalitzat del desenvolupament, trastorns de l’espectre autista, síndrome d’Asperger, retards mentals, trastorns del llenguatge.
-     Pacients amb dèficit d’atenció i hiperactivitat
-     Pacients amb algun síndrome genètic, com ara, síndrome de Down, X-fràgil, entre d’altres.

La teràpia de logopèdia integrativa dependrà de cada persona i cas.

Els pacients de llarga durada són aquells que tenen una gran afectació: nens amb autismes, retards severs de llenguatge o parla, disfèmia, etc. La durada d’aquests pacients serà més llarga.

Demanem un compromís, a la família, de mínim 6 mesos per poder valorar els resultats.

La intregració dels estadis neuroevolutius requereixen repetició i ritme, és per això que és realitzen 2 cops per semana en sessions de 45 minuts.

A neival tractem l’individu de forma única i individualitzada, per això les sessions són individuals.

La logopeda recita un poema o cançó que acompanya cada un dels exercicis per sincronitzar el ritme, moviment, atenció, memòria i imaginació oferint una estructura del llenguatge rica i elaborada.

Una  forma d’ajudar a l’infant a donar una altra oportunitat al seu cervell per madurar són la integració dels reflexes primitius. Aquests són un seguit d’exercicis diaris on es segueix un programa precís a les necessitats del pacient.

Són uns exercicis físics que s’han de fer diàriament a casa, comportar uns 10-15 minuts diaris de feina. És imprescindible la constància per a que la teràpia d’integració de reflexes sigui exitosa.)

Els exercicis s’han de formular tenint en compte la precisió dels moviments: ritme, coordinació, suavitat, etc.

És realitzen revisions un cop al mes on el terapeuta ha de comprovar si s’està fent la feina correctament a casa, el nivell d’inhibició de cada reflex que s’està treballant i facilitar els exercicis més adequats pel nivell i moment del pacient.

Neival és llenguatge

http://www.neival.cat/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/163141llenguatge_merce_banner.jpglink
http://www.neival.cat/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/160870llenguatge_merce_banner2.jpglink
http://www.neival.cat/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/210301llenguatge_3.jpglink
http://www.neival.cat/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/152699llenguatge_1.jpglink