NEIVAL

A+ R A-

Eficàcia auditiva

El cervell analitza la informació auditiva que li arriba. Aquest procès pot ser molt acurat, com en els músics, o dificultós, com en els nens amb retard en el llenguatge o la lectura. Treballem les vies neuronals auditives.